Kort

  Een jaar na de doorloop van ons hoofdproduct maken we een nieuwe afspraak. Een snelle scan, het uitlezen van de meetinstrumenten en analyse van de data, helpen de resultaten van je Corporate Identity of Enterprise Branding-traject nog verbeteren.

  Voor wie

  Dit product is uitsluitend beschikbaar voor bestaande klanten van A41. Zij hebben het 12 STAPPEN plan al doorlopen en verwachten dat A41 na minstens één jaar beschikbaar is om het afgelegde traject tijdens de voorbije periode en de resultaten van dit proces door te lichten.

  Hoe het werkt

  Op 41 uur hebben we voldoende tijd om gedurende 1 werkdag alle parameters en vooropgestelde meetinstrumenten te overlopen met de projectverantwoordelijken.
  Een rapport legt de resultaten vast en geeft nog een reeks adviezen of bijsturingen mee om nog meer rendement te halen uit je investering. Daarnaast kan er afgesproken worden om bepaalde delen te isoleren en 1 of meerdere vervolgprojecten te definiëren.

  On site

  Het is logisch dat we dit “on site” doen, bij de opdrachtgever dus. Zo hebben we alle sleutelfiguren in de buurt en kunnen we alle uitwerkingen nog eens overlopen, bekijken en/of oproepen.