Steeds op zoek naar gespecialiseerde bureaus en freelance-experten

  Zoals op dit platform meermaals is te lezen, werkt A41 per project steeds met een tijdelijk team van specialisten om het afgesproken stappenplan tot een perfect einde te brengen.

  Wil je graag tot het netwerk van A41 behoren?
  Zijn er gegronde redenen waarom we ook op jullie/jouw diensten een beroep zouden moeten doen?
  Zijn er sectoren waar jullie/je extra thuis in zijn/bent?
  Wat is er innovatief aan jullie/jouw diensten?
  Kan je door efficiëntie en ervaring scherp rekenen, weliswaar loon naar werken?
  Kan je snel schakelen wanneer nodig?

  Voordelen

  Op een rij:

  • A41 zorgt voor een interessant project, groot of klein, met een duidelijk begin en einde
  • budgetten en timing worden samen opgesteld
  • je zit vanaf de eerste gelegenheid met naam en toenaam mee aan tafel met de klant of projectverantwoordelijke
  • je kan inpikken op één van dé belangrijkste coming trends, nl. co-working. De toekomst is aan hen die open en transparant hun kennis en ervaring delen om op die manier snel en goed mooie projecten te realiseren om dan weer elks zijns weegs te gaan